Par Likteņdārzu rūpējas

Sākums » Atbalstīt » Par Likteņdārzu rūpējas

Par Likteņdārzu rūpējas

Likteņdārza projekta īstenotājs ir nodibinājums Kokneses fonds – bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas dibināta 2005. gadā ar mērķi vadīt projekta īstenošanas gaitu.

Benita Rugaine

 Administratore

pasākumu koordinātore
+371 25495544
liktendarzs@koknesesfonds.lv

Agnese Rimicāne

Valdes priekšsēdētāja vietniece
+371 26754722
info@koknesesfonds.lv

Jānis Karalis

Valdes priekšsēdētājs
+371 29715772
janis.karalis@gmail.com

Inese Kosmačevska

Gunta Šmidre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 2 6491490
gunta.smidre@gmail.com

Fonda dibinātāji ir 14 privātpersonas un Kokneses pašvaldība.
Fonda pamatkapitālu veido dibinātāju finanšu un intelektuālais ieguldījums ieceres realizēšanai, kā arī ziedojumi.

2005. gadā, dibinot Kokneses fondu, Marta un Vilis Vītoli ieguldīja tajā 450 000 latu, kas paredzēti Fonda izmaksu segšanai. Kopš 2005. gada saņemtie ziedojumi, dāvinājumi un piešķirtais finansējums atspoguļots šeit.

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2006. gada 21. septembra lēmumu nr. 187 Kokneses fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem nodrošina ienākuma nodokļa atlaides. Nodibinājuma Kokneses fonds sabiedriskā labuma darbības veidi ir pilsoniskās sabiedrības attīstība un kultūras atbalstīšana.

Apmeklē Likteņdārzu

Uz salas Daugavā pie Kokneses Likteņdārzs apvieno izcilu
kultūrainavu, arhitektūru un dabas krāšņumu. Tā ir latviešu spēka vieta, brauciet ciemos - iedvesmoties un baudīt skaistumu, mieru un dabu."