Privātuma politika

Sākums » Privātuma politika

Privātuma politika

mājas lapas adrese https://www.liktendarzs.lv/

Definīcijas

Šajā paziņojumā lietotiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

Kokneses fonds – Nodibinājums “Kokneses fonds”, reģ. nr. 40008092535,  juridiskā adrese Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011 (“Kokneses fonds”, “mēs”, “mūsu” vai “mums”). Kokneses fonds 2006. gada 21. septembrī ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu (Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas lēmums Nr.187);

Kokneses fonda mērķis – saskaņā ar Kokneses fonda statūtos noteikto, ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem izveidot Koknesē, Krievkalna salā, kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20.gs. totalitāro režīmu dēļ cietušiem un bojā gājušiem latviešiem;

1. Informācija

1.1.    Īstenojot jūsu sadarbību ar Kokneses fondu, mēs apkoposim personas datus par jums, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju.Visa iepriekšminētā informācija ir uzskatāma par “Personas datiem.”

1.2.    Jūsu personas datu iesniegšana Kokneses fondam ir brīvprātīga. Tomēr, ja jūs nenodrošināsiet noteiktu informāciju, mēs nevarēsim īstenot dažus no mērķiem, kas ir minēti šajā paziņojumā.

1.3.    Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs to datu likumību, kas apstrādāti pirms šīs piekrišanas atsaukuma.

1.4.    Kokneses fonds ir datu pārzinis un atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi.

1.5.    Mēs aizsargājam jūsu privātumu un datu konfidencialitāti, veicot visas nepieciešamās darbības, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

2. Personas datu izmantošanas mērķi

2.1. Mēs varam izmantot jūsu personas datus Kokneses fonda mērķa īstenošanai, lai:

2.2. Sazinātos ar jums;

2.3. Noslēgtu ziedojuma līgumu;

2.4. Ievērotu juridiskās, lietvedības un grāmatvedības noteikumu prasības;

2.5. Aizsargātu Kokneses fonda un ziedotāju tiesiskās intereses;

2.6. Sagatavotu atskaiti ziedotājam par finanšu līdzekļu izlietojumu;

2.7. Apkopotu statistiku par saņemto finanšu līdzekļu izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

2.8. Lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

2.9. Reaģētu uz juridiskām vai citām strīdu izšķiršanas procedūrām, revīzijām vai valsts pārvaldes institūciju un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem.

2.10. Mēs neizmantosim jūsu personas datus mērķiem, kas ir nesavienojami ar iepriekšminētajiem mērķiem, nav apstiprināti ar jūsu atļauju vai gadījumos, ja to nepieprasa piemērojamie tiesību akti.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šādam juridiskajam pamatojumam:

3.1.1.   Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6 (1). panta a). punkts (jūsu piekrišana);

3.1.2.   GDPR 6 (1). panta b). punkts (pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas);

3.1.3.   GDPR 6 (1). panta c). punkts (atbilstība juridiskajām saistībām);

3.1.4.   GDPR 6 (1). panta d). punkts (likumā noteikts juridisks pienākums);

3.1.5.   GDPR 6 (1). panta e). punkts (sabiedrības intereses);

3.1.6.   GDPR 6 (1). panta f). punkts (mūsu likumīgās intereses);

3.1.7.   GDPR 9 (2). panta a). punkts (jūsu nepārprotama piekrišana īpašas kategorijas datu apstrādei).

4. Personas datu saņēmēji

4.1.    Jūsu personas datus daļēji vai pilnīgi varam nodot:

4.1.1. Trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, e-pastu piegādes pakalpojumus, grāmatvedības programmas uzturēšanas un datu uzglabāšanas pakalpojumus.

4.1.2. Valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

5. Personas datu uzglabāšana

5.1.    Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekšminētajiem mērķiem, ievērojot informācijas drošības un konfidencialitātes prasības.

5.2.    Ja tiek uzsākta tiesvedība, tad personas datus uzglabāsim līdz šādas tiesvedības beigām, tostarp iespējamiem pārsūdzības iesniegšanas periodiem, un pēc tam dzēsīsim.

6. Sīkdatnes

6.1.    Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Kokneses fonda un mājas lapas apmeklētāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Kokneses fonda mājas lapu (www.liktendarzs.lv). Kokneses fonds nekādā veidā neizmanto, neanalizē sīkdatnēs ietverto informāciju, izņemot tiem mājas lapas funkcionālajiem un obligātajiem nolūkiem, kurus ir paredzējis mājas lapas uzturētājs.

6.2.    Ja mājas lapas apmeklētājs nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to koriģēšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, izteiktu iebildumus par jūsu personas datu apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai paustu citus iebildumus, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, jūs varat iesniegt pieprasījumu: info@koknesesfonds.lv, vai Lāčplēša ielā 75B, Rīga, LV-1011, tālr. +371 29715772.

Ja uzskati, ka ar jūsu saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.

Pēdējās izmaiņas veiktas 03.12.2020