Likteņdārzā noslēgusies Liepozolu lapenes izbūve. Tā turpmāk iepazīstinās ģimenes un skolēnu ekskursantu grupas ar latviešu spēka koku izskatu, struktūru un raksturojumu, dodot iespēju arī kokam pieskarties un pat vērot tā lapu kustību vējā.

Ozols un liepa latviešiem vienmēr bijuši īpaši koki, tie bieži pieminēti tautas dziesmās un izmantoti gan pārtikā, gan ārstniecībā. Ozols ir Latvijas dižākais koks. To uzskata par vīrišķības, kā arī mūsu tautas spēka un sīkstuma simbolu. Savukārt liepa simbolizē sievišķību, un agrāk to uzskatīja par svētu koku.

“Izveidojot šo vides objektu, vēlējāmies nodot šīs vērtības arī nākamajām paaudzēm, jo aptuveni trešdaļa Likteņdārza apmeklētāju ir bērni un jaunieši, kuri Likteņdārzā var uzzināt ne tikai par Latvijas vēsturi, bet arī mūsu unikālajām dabas bagātībām. Šobrīd Likteņdārzā aug ap 500 ozolu un 80 liepu, kuras stādījuši ziedotāji sev nozīmīgu cilvēku vai notikumu piemiņai,” stāsta “Kokneses fonda” valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis, piebilstot, ka ozoli un liepas bija ļoti iecienīti jaunlaulāto vidū. Tā kā stādīt jaunus kociņus Likteņdārzā vairāk nav iespējams, jaunlaulātie tiks aicināti uzkavēties Liepozolu lapenē un uzņemt kopīgas fotogrāfijas šajā zīmīgajā vietā.

Liepozolu lapene uzstādīta bērnu rotaļu laukumā līdzās automašīnu stāvlaukumam. Par idejas iedzīvināšanu noteiktā veidolā un liepas un ozola koku instalācijas ideju jāpateicas Aizkraukles Mākslas skolas radošajam kolektīvam, īpaši skolas direktorei Inesei Dembovskai. Savukārt koka elementu izveidošana uzticēta amatniekam Jurim Cepurem. Paldies arī Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim par atbalstu un īpaši sirsnīga pateicība pašvaldības daiļdārzniecei Margitai Krūzei par radošajām idejām lapenes iekārtošanā!

Liepozolu lapenes tapšanu finansiāli atbalsta Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgs vides veidošana”, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Projektā piešķirtais finansējums ir 2266 eiro, kuram “Kokneses fonds” pievienojis savu līdzfinansējumu 669 eiro apmērā.