Klātesot vairākiem desmitiem bijušo Augstākās padomes deputātu, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības deklarāciju, svētdien, 6. septembrī, Likteņdārzā tika atklāta jauna piemiņas vieta, kas veltīta Latvijas valsts dibinātājiem un neatkarības atjaunotājiem. Tā veidota sadarbībā ar biedrību “4. maija Deklarācijas klubs” un iekārtota Draugu alejas sākumā.

Velta Čebotarenoka, biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” prezidente, bijusī Augstākās padomes deputāte: “Likteņdārzs ir dvēseļu dārzs un mūsu piemiņas vieta te atrodas starp diviem ceļiem – no pagātnes uz nākotni, jo arī mēs esam vidus starp pagātni un nākotni. Bez mums neatcerētos 1918. gadu, bet, ja nebūtu Latvijas proklamētāju, tad arī mums, bijušajiem Augstākās padomes deputātiem, nebūtu mūsu vēsturiskā loma brīvas un neatkarīgas Latvijas veidošanā. Pateicos visiem un ikvienam, kuri palīdzēja tapt šai unikālajai piemiņas vietai Likteņdārzā, kur uz pelēka laukakmens vienmēr būs rakstīts “Mana balss Latvijai”.”

Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, atklājot simbolisko piemiņas vietu, atgādināja, ka Likteņdārzs ir nacionāla piemiņas vieta mūsu tautas likteņgaitām 20. gadsimtā, tāpēc tas ir likumsakarīgi, ka tajā godinām Latvijas valsts dibinātājus un valsts atjaunotājus, jo bez viņiem nebūtu Latvijas valsts.

Sandra Kalniete, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte: “Mūsu valsts dibinātāju personības un dzīves stāsti ir tikpat traģiski un cildeni, kā mūsu valsts pirmās simtgades vēsture. 20. gadsimtā esam nežēlīgi svaidīti vēstures un ģeopolitikas satricinājumu viļņos un tomēr daudzi ne tikai izdzīvoja, bet prasmīgi izmantoja katru mazāko iespēju, lai izrautos no šīs citu lemtās bedres. Tā bija ikdienas varonība. Tie ir nepadošanās stāsti, kas atkal un atkal ir jāstāsta, lai tie iedvesmo mūsu bērnus un bērnu bērnus. Mēs neesam bāreņu un sevis žēlotāju tauta! Mēs esam sīksti izdzīvotāji – čakli, strādīgi un gudri! Un par mūsu tautas garīgās būtības saglabāšanu, vislielākā pateicība pienākas mūsu vecākiem un vecvecākiem Sibīrijā, Padomijas Latvijā, Vācijā, ASV, Austrālijā un citur. Viņi sargāja un kopa savos bērnos latvietību. Bez viņiem nebūtu iespējams Atmodas brīnums un mēs neatgūtu mūsu Latviju pēc pusgadsimta nebrīves.”

Godinot 138 Augstākās padomes deputātus, kuri balsoja par Latvijas neatkarības deklarāciju, Sandra Kalniete aicināja atcerēties arī Latvijas Tautas frontes ieguldījumu. “Vienmēr atcerēsimies, ka aiz katra deputāta stāv 230 tūkstoši Latvijas Tautas Frontes biedru un trīstik liels Tautas frontes atbalstītāju skaits. Viņi visi neatlaidīgi strādāja, lai izdarītu neiespējamo un, neskatoties uz Padomijas vēlēšanu likumu un sveša karaspēka klātbūtni, tiktu ievēlētas divas trešdaļas tādu Augstākās padomes deputātu, kuri apņēmās atjaunot Latvijas neatkarību. Tā bija mūsu tautas varonības stunda. Tā bija cildena atgriešanās brīvībā un Eiropā, kur vienmēr esam piederējuši,” sacīja Sandra Kalniete.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kura uzsvēra, ka jaunā piemiņas vieta ir vislabākais apliecinājums tam, ka Likteņdārzs aug, veidojas, un ir atvērts skaistām idejām.”Tā ir vieta, kur pieminēt, godināt un smelties iedvesmu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

2020. gada 7. septembrī