Šodien, 30. decembrī, izsludināts atklāts konkurss, kurā izraudzīsies būvuzņēmēju Likteņdārza Saieta nama būvdarbiem. Saieta nama būvniecība Likteņdārzā tika uzsākta 2016. gada nogalē, kad ēkas pamatos ievietoja simbolisku kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Konkursā izvēlētā būvnieka uzdevums būs pilnībā pabeigt ēkas būvniecību, lai to varētu nodot ekspluatācijā.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja: “Saieta nams kopējā Likteņdārza koncepcijā ir viens no centrālajiem objektiem ar potenciālu kļūt par nozīmīgu mājvietu Latvijai un tās cilvēkiem svarīgiem notikumiem kā reģionālā, tā nacionālā mērogā. Nama būvniecībā līdz šim ieguldīts vairāk nekā viens miljons eiro, tostarp nozīmīgi ziedojumi kā no privātpersonām, tā uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Par prioritāri atbalstāmu objektu Likteņdārza Saieta namu atzinusi Amerikas Latviešu apvienība, projekta virzībai ziedojis latviešu kultūras mecenāts Gaidis Graudiņš, Saieta namā ieguldīts Gunāra Šūbiņa testamentārais novēlējums, arhitektu birojs “Arhis Arhitekti” nama projektēšanas darbus veicis kā ziedojumu Likteņdārzam. Līdz ar Saieta nama uzbūvēšanu, radīsim iespēju aktīvu darbību Likteņdārzā organizēt visa gada garumā, rīkojot piemiņas, izglītības un kultūras pasākumus plašām auditorijām.

Saieta nama projekta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA “Arhis Arhitekti”. Ēka telpiski veidota kā kalns vai tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. Saieta nams būs ne vien laikmetīgs no arhitektūras viedokļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildījuma, jo iekštelpu apdare ir plānota no dabīgiem materiāliem, ēkai būs dabiskā vēdināšana, zemes siltuma izmantošana un citi tālredzīgi risinājumi.

Saieta nama kopējā platība būs 700m² un tas kļūs par Likteņdārza sabiedrisko centru. Ēkā plānotas divas multifunkcionālas zāles dažādiem pasākumiem, t.sk. konferencēm, koncertiem un citiem notikumiem, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Nama jumts tiks veidots kā skatu laukums, bet ēkas foajē iecerēta neliela izstāžu zāle un goda siena, uz kuras būs iemūžināti cilvēku vārdi un organizāciju nosaukumi, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstījuši Likteņdārza tapšanu.

Būvnieka izvēles atklātais konkurss tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un komersanti savus piedāvājumus aicināti iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz  2021. gada 28. janvārim. Piedāvājumu izvērtēšanai biedrība “Kokneses fonds” izveidojusi iepirkuma komisiju sešu cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā būvniecības procesā ilggadīgi pieredzējušus profesionāļus. Komisijā strādās uzņēmējs un Likteņdārza labās gribas vēstnieks Vilis Vītols, arhitekti Andris Kronbergs un Kristīne Klišāne, būvuzraugs Ingus Lejas-Krūmiņš, tāpat iepirkuma komisijā darbosies Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa un biedrības “Kokneses fonds” valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis.

Iepirkuma komisija pretendentu piedāvājumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem, kuru vidū nozīmīgākie ir finanšu piedāvājums, darbu izpildes laika un veikto būvdarbu garantijas termiņi. Potenciālajam būvdarbu veicējam jābūt ar pieredzi līdzīga apjoma publisko ēku būvniecības, pārbūves vai restaurācijas darbos, kas veikti pēdējos piecos gados.

Kopš 2018. gada ir spēkā Saeimā pieņemts īpašs Likteņdārza likums, nosakot, ka dārzs ir sabiedrības iniciēta un kopīgi veidota piemiņas vieta, kuras izveides un attīstības mērķis ir apzināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20. gadsimtā. Likteņdārza Saieta nama būvdarbus būs iespējams pabeigt, pateicoties valsts budžeta finansējumam.

  1. gada 30. decembrī