Kokneses fonda padomei šonedēļ pievienojušies divi jauni padomes locekļi – savu artavu Likteņdārza veidošanā turpmāk sniegs arī mūziķe Māra Upmane-Holšteine un režisors Dzintars Dreibergs.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja: “Izmaiņas fonda padomē aizsākās jau pirms gada, kad mūžībā devās profesors Jānis Stradiņš, kurš bija viens no Likteņdārza ieceres iedvesmotājiem un mūsu domubiedriem no pašiem pirmsākumiem. Savukārt šovasar lēmumu veltīt sevi vienīgi radošajam darbam pieņēma dzejniece Māra Zālīte, kura piedalījās Likteņdārza idejas attīstībā no pirmās dienas un padomē nesavtīgi dalījās ar savām vīzijām par to, kādam būt mūsu atmiņu dārzam. Esmu ļoti gandarīta par Māras Upmanes-Holšteines un Dzintara Dreiberga pievienošanos padomei. Abi ir spilgtas radošas personības un es esmu pārliecināta, ka viņu ieguldījums Likteņdārza uzplaukumā būs bagāts un nozīmīgs.”

Kokneses fonda padomē darbojas desmit cilvēku. Tā ir pilnvarota lemt par visiem ar Likteņdārza veidošanu saistītajiem jautājumiem. Padomes priekšsēdētājas Sandras Kalnietes vietnieks ir Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Mecenāti Vilis Vītols un Marta Vītols ir Likteņdārza labās gribas vēstnieki un Vītolu ģimenes pārstāvniecību, atbilstoši statūtiem, Kokneses fonda padomē turpina meitas Laura Bulmane un Kristīne Klišāne. Padomes locekļi ir Māris Reinbergs, Tomass Kotovičs, Andris Jaunsleinis un Guntis Belēvičs.

Māra Upmane-Holšteine: “Manī ir no ģimenes mantota liela cieņa pret mūsu vēsturi, ko es drīzāk uztveru emocionālā un sajūtu līmenī, kā faktos balstītos notikumos. Es esmu piedzīvojusi Likteņdārzu dažādās tā šķautnēs – gan kā vietu, kur svinēt svētkus, gan kā vietu, kur pieminēt dzimtas saknes, gan kā vietu, kur pulcēt tautu kādam lielam mērķim. Likteņdārzā ir iestādīts piemiņas koks tiem, kuri no manas ģimenes tika izsūtīti uz Sibīriju, dārzs ir bijusi mājvieta jaunas ģimenes laulību ceremonijai manā dzimtā, tāpat esmu piedalījusies Latvijas Televīzijas koncertos “Top Latvijas Likteņdārzs!”, kuros sabiedrība tika aicināta līdzdarboties dārza veidošanā. Likteņdārzs rada lielu pietāti un svinīgumu, vienlaikus tā dažādās šķautnes lieliski sadzīvo, neradot nedz pārlieku smagumu, nedz vieglprātību, esot šajā vietā. Man ir liels gods kopā ar pārējiem padomes locekļiem domāt par dārza nākotni.”

Dzintars Dreibergs: “Likteņdārza idejas autori pirms 15 gadiem ir izvirzījuši ambiciozu mērķi – radīt tautai jaunu svētvietu, izveidot mūsdienīgu vidi pagātnes piemiņai un nākotnes svinēšanai. Šogad 18. novembrī es devos uz Likteņdārzu svinēt savas valsts brīvību un tā ir iedvesmojoša sajūta. Likteņdārzs ir vieta, kur sevi apzināties. Šim unikālajam objektam ir milzīgs potenciāls un esmu gandarīts, ka man ir dota iespēja pievienot savas domas un idejas tā izaugsmei.”

  1. gada 28. novembrī