Gan īpašu Likteņdārza objektu labiekārtošanai, gan ikdienas uzturēšanai dārza draugi un atbalstītāji šī gada pirmajā pusgadā ziedojuši vairāk nekā 30 tūkstošus eiro, tostarp ir saņemti vairāki īpaši dāsni ziedojumi.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses fonda padomes priekšsēdētāja: “Ikvienu ziedojumu Likteņdārzam pieņemam ar pateicību un ikkatrs ziedojums ir ārkārtīgi svarīgs praktisks atbalsts dārza pastāvīgai labiekārtošanai un uzturēšanai. Pagājušajā sezonā Likteņdārzā uzņēmām rekordlielu skaitu apmeklētāju – tikai aktīvās sezonas laikā vien dārzā viesojās vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Kā apmeklētāju, tā ziedotāju pastāvīgais atbalsts sniedz lielu gandarījumu, jo apliecina, ka Likteņdārzs nostiprinās mūsu kolektīvajā apziņā par gaišas atceres un spēka vietu.”

Lielu atbalstu Likteņdārzam sniedz ārzemēs dzīvojošo latviešu ģimenes un diasporas organizācijas – piemēram, Kuno un Nora Šmiti no Linkolnas Nebraskā ziedojuši 1500 ASV dolārus, kas tiks izlietoti Pļavas ziedu kalna veidošanai, Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā ziedojusi vairāk nekā 1000 eiro, savukārt 300 eiro ziedojums saņemts no Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas.

Likteņdārza ziedotāji, atkarībā no ziedojuma apjoma, ierindojas vairākās pakāpēs – ir Kadiķu, Pīlādžu un Kastaņu saimes, kā arī Dižozola pakāpes ziedotāji. Šajā pusgadā kuplāka kļuvusi mūsu ziedotāju Kastaņu saime, jo esam saņēmuši novēlējuma ziedojumu 10 tūkstošu eiro apjomā. Šie ziedotāji vēlas saglabāt savu privātumu un ir lūguši neatklāt viņu vārdus, bet esam šai ģimenei patiesi pateicīgi,” norāda Sandra Kalniete.

Likteņdārza draugi nereti ziedo arī konkrētu cilvēku piemiņas iemūžināšanai, tā arī šajā pusgadā saņemti divi šādi ziedojumi – studenšu korporācijas “Dzintra” filistru biedrība ziedojusi 300 eiro Sarmītes un Ulda Gravu piemiņai, bet 600 eiro ziedoti Dainas Rozenbergas piemiņai.

  1. gada 15. maijā