Likteņdārza idejas īstenotājiem – Kokneses fonda padomei – šonedēļ pievienojies jaunā, apvienotā Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, kā arī darbu padomē turpinās viņa vietnieks Aizkraukles novada domē, agrākā Kokneses novada vadītājs Dainis Vingris.

Leons Līdums, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs: “Mūsu novads kļuvis ievērojami lielāks un tas tagad aptver teritoriju no Pļaviņām līdz Skrīveriem, no Iršiem līdz Neretai, kas paver daudz plašākas iespējas līdzdarboties mūsu novada pērles – Likteņdārza – veidošanā. Likteņdārzs viennozīmīgi ir viens no novada svarīgākajiem objektiem, kas vairo novada atpazīstamību, palielina tūristu plūsmu pie mums, noteiktās nozarēs veicina ekonomisko aktivitāti, kā arī ir liels pienesums kultūras notikumos un sabiedriskajās aktivitātēs. Mēs kā pašvaldība esam ieinteresēti Likteņdārza izaugsmē un es personīgi esmu pagodināts sākt darbu Kokneses fonda padomē.”

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, “Kokneses fonda” padomes priekšsēdētāja: “Sadarbība ar novadu Kokneses fondam vienmēr bijusi ļoti svarīga – gan iespēju robežās piesaistot darbiniekus Likteņdārzā no novada ļaužu vidus un sadarbojoties ar pašvaldību dažādu notikumu organizēšanā, kā arī, protams, saimnieciskos jautājumos. Tā, piemēram, pateicoties toreizējās Kokneses novada domes aktīvam darbam, 2020. gada rudenī jaunu segumu ieguva ceļa posms no šosejas A6 līdz Likteņdārzam – mūsu apmeklētāju ērtībai grants ceļam tika uzklāts melnais segums, līdz ar to braukšana kļuvusi komfortablāka un vidē ir mazāk putekļu. Šovasar, kad Likteņdārzā atklāsim Saieta namu, ne tikai Likteņdārzs, bet viss novads iegūs jaunu, skaistu un daudzfunkcionālu ēku, kas kļūs par nozīmīgu pasākumu, notikumu un pulcēšanās vietu kā reģiona, tā Latvijas mērogā..”

Kokneses fonda padomē darbojas desmit cilvēku. Tā ir pilnvarota lemt par visiem ar Likteņdārza veidošanu saistītajiem jautājumiem. Fonda padomē darbu turpina Māra Upmane-Holšteine, Kristīne Klišāne, Laura Bulmane, Dzintars Dreibergs, Tomass Kotovičs, Andris Jaunsleinis un Guntis Belēvičs, bet mecenāts Vilis Vītols ir Likteņdārza labās gribas vēstnieks.