Amfiteātris​

Amfiteātris ir Likteņdārza sirds, kas simboliski nodala dārza pagātnes daļu no nākotnes daļas. Ozolu godasardzes ieskauts, šeit strāvo Likteņdārza spēka kodols. Amfiteātris sevī koncentrē ābeļu alejas ziedošo mīlestību, akmeņu krāvumu bezgalīgo mieru un ziedojuma akmens spēku.

Amfiteātri apvij pelēko akmeņu krāvums Sirmais saulriets”, ko veido vairāk nekā 50 000 laukakmeņu, kurus savu tuvinieku un dzimtas piemiņai atveduši Latvijas iedzīvotāji. Katrs dārza apmeklētājs joprojām ir aicināts vest uz šejieni savu laukakmeni.

Amfiteātra godasardzi – 40 ozolus – stādījušas 72 Latvijas pašvaldības, veltot tos sava novada politiski represēto piemiņai.

Ūdens kanāls, kas apvij Amfiteātri, simbolizē cietušo cilvēku izlietās asaras un ticību, ka pagātnē notikušais vairs nekad neatkārtosies. Lai nokļūtu Likteņdārza sirdī, ir jāļauj upei veldzēt prātu un sirdi ar bezgalīgo un mierinošo ūdens plūdumu. Amfiteātrī 18. novembrī kopā varam vērot skaistu izrādi dabā – saulrietu virs Daugavas.

​Likteņdārza Amfiteātrī kopš 2009. gada notiek Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijas “Top Latvijas Likteņdārzs!” koncerti un citi pasākumi.