​IERAKSTI SAVU VĀRDU LATVIJĀ – LIKTEŅDĀRZA DRAUGU ALEJĀ!

 Aleju, kas ir 8 metrus plata un vairāk nekā 200 metrus gara, iecerēts noklāt ar vairāk nekā 113 000 no Latvijas laukakmeņiem izzāģētu bruģakmeņu ar Likteņdārza draugu vārdiem.
​Par ziedojumu Likteņdārzam gan privātpersonām, gan juridiskām personām ir iespēja saņemt ienākuma nodokļa atlaidi, jo tā veidotājam – “Kokneses fondam” – ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss: 
https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO.

Ziedotājs bruģakmeni var izvēlēties arī bez gravējuma.

Likteņdārza veidotāji patur tiesības neapstiprināt gravējamos vārdus, ja tie ietver uzņēmuma nosaukumu, komerciālu reklāmu, vairāku cilvēku vārdus, vietas nosaukumus, nepieklājīgu vai divdomīgu tekstu. Ziedotājam, kurš ir izvēlējies noteikumiem neatbilstošu uzrakstu, tiek dota iespēja to mainīt. Ja tas netiek izdarīts, bruģakmens ir bez gravējuma.  

Ir ieklāts uz 18.novembri plānotais bruğakmeņu klājums līdz 26584 numuram jeb 60 metri, kas ir ~30% no bruģakmens ceļa.

​​Ziedojot 15 EUR Likteņdārza draugu alejā tiek ieklāts viens bruģakmens ar ziedotāja izvēlētu viena cilvēka vārdu un uzvārdu, kurš sastāv no latīņu burtiem, maksimāli 33 rakstu zīmēm un kurā ir ne vairāk kā 3 vārdi (divi vārdi un viens uzvārds vai viens vārds un divi uzvārdi).

***
Ziedojumu akcija notiek sadarbībā ar interneta portālu www.draugiem.lv Likteņdārza oficiālajā lapā  http://www.draugiem.lv/liktendarzs

Atbalstīt ar savu bruģakmeni aicinām arī, ziedojot 15 EUR Likteņdārzā uz vietas, Kokneses tūrisma centrā(P.-Pk. no pulksten 9- 17, S. no pulksten 10-14)  vai ieskaitot "Kokneses fonda" norēķinu kontā -

Nodibinājums "Kokneses fonds"
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: LV10 UNLA 0050 0068 7884 4
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X


Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka tas ir ziedojums par bruģakmeni, vārds un uzvārds, kas paredzēts uz tā, kā arī tālruņa numurs vai e-pasts, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties (piemēram, ja norādītais uzraksts neatbilst noteikumiem). 
Bruģakmens ziedotāju sarakstu skatīt šeit. ​ Tajā minēti atbalstītāji, kas ziedojuši par bruģakmeni Likteņdārzā uz vietas, www.draugiem.lv vai veikuši pārskaitījumu uz fonda norēķinu kontu. Ja esat ziedojis, sūtot SMS, tad jūsu vārda šajā sarakstā nav, jo mobilo telefonu operatoriem nav tiesību izpaust ziņas par saviem klientiem. 

Bruģakmens ar Jūsu izvēlētu uzrakstu ir redzams www.draugiem.lv/liktendarzs, kā arī pēc iebruģēšanas - Likteņdārzā.

Likteņdārza atbalstītāju saraksts, kas ziedojuši par bruģakmeņiem, skatāms šeit .

Ieraksti savu vārdu
www.draugiem.lv 

vai
maksājumu vietnē