Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Jukējs Aldis 1 Rīga Maniem mirušajiem senčiem 14.10.2011
Juksēja Inta 1 Rīga Mārtiņam Freimanim 14.10.2011
Jumpravas vidusskola 9 Jumprava Manas mammas (Guna Jansone) audžuvecāku ģimenes locekļiem, kas bijuši izsūtīti.*Beātes Cipānes vecvectēvam* Kolendo vectēvam un vecvectēvam* vecvectēvam Albertam Bērtulim* vecvectēvam Pēterim Ezeriņam* vecvectēvam Jūlijam Sprancmanim* vecvectēvam Harijam 25.05.2011
Jundze Gaisma 2 Berģi Viktors Laumanis Aleksandra dēls (dzim. 1898. g. 8. decembrī, arestēts un ieslodzīts Salaspils nometnēs, par viņu nav nekādu ziņu), Jānis Jundzis Augusta dēls (1932.03.04. - 2005.09.15.) 28.08.2011
Jungmaņu ģimene 1 Skrīveri Latvijas cilvēkiem 06.05.2012
Junikāne Ērika 1 Rēzeknes nov., Ozolaines pag. Latvijai 29.10.2011
Jurciņa Dace 1 Smiltene Skrastiņu dzimtai 10.09.2011
Jurciņa Dace 9 Priekuļi Mammai Lidijai Laugai (mirusi Krievijā), tēvam Ernestam Laugam (miris Latvijā), vecvecākiem - Berta un Krišjānis Beņķi (miruši Latvijā). Jurciņiem Almai un Alfrēdam, tētim Albertam Jurciņam, Jānim Vējam (audžutētim) 03.09.2011
Jurevica Ilga 1 Baldones nov. Likteņdārzam 13.06.2013
Jurgēna Austra 1 Smiltene Jāņa Jurgēna dzimtai 10.09.2011

Vilis Vitols, Chairman of the Board

Things are not going easily at the moment, but with your help we will continue to build the Garden of Destiny – relentlessly and irreversibly. We are attempting to complete it as a gift to Latvia on her 100th birthday. If by chance we do not complete it on time, there is no cause for concern. Construction of St. Peter’s Church in Riga took a total of 282 years. It will not take us that long.

J. Rungis, Director, LAAJ The Executive Council of LAAJ has decided to celebrate the 60th birthday of LAAJ by donating 6000 AUD (about 3000 lats) to the Garden of Destiny. We are a part of the far-strewn Latvian nation which is so aptly remembered at this memorial site. We hope that other organizations worldwide will consider a donation to the Garden of Destiny on their anniversaries.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Supporters: